Tilbakeføring

Vellykket tilbakeføring er når personer i fengsel eller annen straff løslates som bedre utgaver av seg selv, til et godt liv med mindre risiko for ny kriminalitet.

Et godt liv handler om å ha et trygt sted å bo, arbeid som gir mening og inntekt, oversiktlig økonomi, nære relasjoner og god fysisk og psykisk helse. 

På denne nettsiden får du vite hvordan disse livsområdene kan jobbes med under straffegjennomføring

Vellykket tilbakeføring gir store gevinster for enkeltmennesket og samfunnet, og er et felles ansvar. Ansvarlige er den domfelte selv, kriminalomsorgen, kommunen og andre offentlige sektorer. Frivillige og pårørende er viktige støttespillere.

Innsatsområder

ill-helse

Helse

Innsatser for å bedre psykisk og fysisk helse, herunder tannhelse

ill-utdanning

Arbeid og utdanning

Utdanning og arbeid gir grunnlag for inntekt, tilhørighet og mestring

ill-rus

Rusavhengighet

Det er flere måter å jobbe med rusproblemer på under straffegjennomføring

ill-okonomi

Økonomi

Kontroll over gjeldssituasjon og inntekt ved løslatelse

ill-bolig

Bolig

Det finnes muligheter til å bevare og anskaffe bolig under fengselsoppholdet

ill-nettverk

Familie og nettverk

Tilhørighet til familie, venner og pårørende bidrar til trivsel og god livskvalitet