Vellykket tilbakeføring er når personer i fengsel eller annen straffegjennomføring løslates som en styrket utgave av seg selv, til et godt liv med mindre risiko for ny kriminalitet.

Et godt liv kan handle om å ha et trygt sted å bo, sysselsetting som gir mening, oversiktlig økonomi, nære relasjoner og god fysisk og psykisk helse. 

Vellykket tilbakeføring gir store gevinster for enkeltmennesket og samfunnet, og er et felles ansvar. Ansvarlige er den domfelte selv, kriminalomsorgen, kommunen og andre offentlige sektorer. Frivillige og pårørende er viktige støttespillere.

Klikk på innsatsområdene under for å se hvordan du kan jobbe med tilbakeføring under straffegjennomføring.

Klikk på Meny for å fordype deg i ulike tema som «unge», «utenlandske statsborgere» eller «straff i samfunnet».

Innsatsområder

ill-helse

Helse

Innsatser for å bedre psykisk og fysisk helse, herunder tannhelse

ill-utdanning

Arbeid og utdanning

Utdanning og arbeid gir grunnlag for inntekt, tilhørighet og mestring

ill-rus

Rusavhengighet

Det er flere måter å jobbe med rusproblemer på under straffegjennomføring

ill-okonomi

Økonomi

Kontroll over gjeldssituasjon og inntekt ved løslatelse

ill-bolig

Bolig

Det finnes muligheter til å bevare og anskaffe bolig under fengselsoppholdet

ill-nettverk

Familie og nettverk

Tilhørighet til familie, venner og pårørende kan bidra til trivsel og god livskvalitet