«Straffearts-trappen»

Denne modellen viser alle straffereaksjonene barn mellom 15 og 18 år som bryter loven kan møtes med. Modellen er relevant som oversikt over straffereaksjoner generelt.

Om BRIK

BRIK står for «Behovs- og ressurskartlegging i kriminalomsorgen» og er lovhjemlet i forskrift om forsøksprosjekt om kartlegging av domfeltes behov for tiltak med sikte på å lette tilbakeføring til et kriminalitetsfritt liv.

Hvordan jobbe med nettverkskartlegging

Nettverkskart er et nyttig verktøy for kartlegging av eksisterende nettverk og ønsket nettverk. Å plassere betydningsfulle relasjoner i et nettverkskart er bevisstgjørende og kan sette…

NAV -enkelt forklart

NAV kan har ansvar for både statlige og kommunale tjenester. Her er en figur som gir oversikt.

Straffemeny

Straffegjennomføring foregår i fengsel, friomsorg eller i konfliktrådet. Dette er en oversikt over ulike staffegjennomføringsfomer.