Om BRIK

BRIK står for «Behovs- og ressurskartlegging i kriminalomsorgen» og er lovhjemlet i forskrift om forsøksprosjekt om kartlegging av domfeltes behov for tiltak med sikte på å lette tilbakeføring til et kriminalitetsfritt liv.

Hvordan jobbe med nettverkskartlegging

Nettverkskart er et nyttig verktøy for kartlegging av eksisterende nettverk og ønsket nettverk. Å plassere betydningsfulle relasjoner i et nettverkskart er bevisstgjørende og kan sette…

NAV -enkelt forklart

NAV kan har ansvar for både statlige og kommunale tjenester. Her er en figur som gir oversikt.

Straffemeny

Straffegjennomføring foregår i fengsel, friomsorg eller i konfliktrådet. Dette er en oversikt over ulike staffegjennomføringsfomer.