Hvordan jobbe med nettverkskartlegging

Nettverkskart er et nyttig verktøy for kartlegging av eksisterende nettverk og ønsket nettverk. Å plassere betydningsfulle relasjoner i et nettverkskart er bevisstgjørende og kan sette i gang viktige prosesser.

I «Øvelser sosiale nettverk» finnes en veiledning på hvordan nettverkskartlegging kan brukes på ulike måter etter behov. Helt bakerst i dokumentet finnes malene for selve nettverkskartet.

Forfatter: Anne Natrud, KRUS. Hentet fra kriminalomsorgens program «Pappaprogrammet»