NAV -enkelt forklart


NAV-reformen i 2006 var en sammenslåing av: de statlige virksomhetene «Ateat» og «Trygdeetaten» og den kommunale virksomheten «sosialkontorene»

Ideen var at innbyggere skal få all hjelp de trenger på samme kontor.

Selv om NAV nå er ett kontor utad, er det ulike lovverk, styringslinjer og registreringssystemer mellom de statlige og de kommunale tjenestene . Det gjør at NAV er forvirrende for mange.

Figuren «NAV enkelt forklart» gir en oversikt.