«Straffearts-trappen»

Denne modellen viser alle straffereaksjonene barn mellom 15 og 18 år som bryter loven kan møtes med. Modellen er relevant som oversikt over straffereaksjoner generelt.