Inntekt fra NAV – hva gjelder under straffegjennomføring

NAV forvalter alle offentlige ytelser til livsopphold. «Ytelser fra NAV under straffegjennomføring» er en oversikt over trygde- og livsoppholdsytelsene, og regler for hvilke ytelser man kan få utbetalt under straffegjennomføring og hvilke som skal stoppes.

Det anbefales å gå inn på NAV sine nettsider og søke etter utfyllende informasjon om de ulike ytelsene.