Brosjyren Vendepunktet

Publisert av:
Kriminalomsorgen
Utgivingsår:
2014

Vendepunktet er en strategi for tilbakeføringsarbeid i kriminalomsorgen. Den beskriver hvordan ulike handlinger skal bidra til å nå målet – trygg og god tilbakeføring av alle domfelte/innsatte.

Vendepunktet beskriver hovedoppgavene i tilbakeføringsarbeidet og kan benyttes som en håndbok. Den gir en innføring i temaet og guider leseren gjennom det komplekse tilbakeføringsarbeidet. Den beskriver grunnlaget for tilbakeføringsarbeidet gjennom regelverk, endringsarbeid og forvaltningssamarbeid, og foreslår utvalgte innsatsområder som dette arbeidet skal omfatte. Gjennom teksten fremsettes det krav som de ulike aktørene må innfri om en skal nå målene for tilbakeføringsarbeidet.

(fra strategien)