Helse og omsorgstjenester og tannhelsetjenester til innsatte i fengsel

Publisert av:
Helsedirektoratet
Utgivingsår:
2016

Kort om publikasjonen

Kommuner med fengsel rapporterer årlig til Helsedirektoratet. «Årsrapport 2016 for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel» er en sammenfatning av kommunenes rapportering.

(fra rapporten)