Helse og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

Publisert av:
Helsedirektoratet
Utgivingsår:
2013 (Oppdatert 2016)

Kort om publikasjonen

Denne veilederen er beregnet på den kommunale helse- og omsorgstjenesten til innsatte i fengsel, den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og helseforetakene. NAV inkludert sosialtjenesten i og utenfor fengselet, samt ansatte i kriminalomsorgen kan ha nytte av innholdet. Veilederen omtaler ikke helsetjenestetilbudet i politiarrest.

Veilederen gir informasjon og anbefalinger om helse- og
omsorgstjenestetilbudet til innsatte i fengsel, beskriver sentrale ansvarsforhold og gir spesifikke råd knyttet til særlige utfordringer. Veilederen tar først og fremst for seg forhold som er spesielle for tilbudet til innsatte i fengsel. Det vises for øvrig
til relevante veiledere når det gjelder problemstillinger og anbefalinger vedrørende ulike psykiske og somatiske lidelser.

(fra veilederen)