Med blikk på kriminalomsorg

Publisert av:
Arbeid- og veldferdsdirektoratet
Utgivingsår:
2012

Kort om publikasjonen

Arbeids-og velferdsdirektoratet har i samarbeid med kriminalomsorgen laget et informasjonshefte for at kriminalomsorgen som etat skal få mer kunnskap om NAV som samarbeidspartner. Informasjonsheftet vil i tillegg være interessant forandre av kriminalomsorgens samarbeidspartnere, i tillegg til domfelte, innsatte eller pårørende som trenger mer kunnskap om NAV og NAV sitt samarbeid med kriminalomsorgen. (fra kriminalomsorgen.no)