Når blodet bruser og ting skjer – unge menns reise gjennom straffesystemet.

Publisert
Masteravhandling – T.J Martinsen.
Utgivelsesår:
2016

Kort om publikasjonen

Hvordan erfarer unge menn i fengsel og i friomsorg sin straffegjennomføring og
tilbakeføring? Hvilken kunnskap kan deres erfaringer gi norsk kriminalomsorg?

Dette forskningsspørsmålet svares det på i denne masteravhandlingen hvor 20 unge menn har fortalt sine historier om reisen gjennom straffesystemet.