Brosjyren Vendepunktet

Vendepunktet er en strategi for tilbakeføringsarbeid i kriminalomsorgen. Den beskriver hvordan ulike handlinger skal bidra til å nå målet – trygg og god tilbakeføring av alle domfelte/innsatte.