Brosjyren Vendepunktet

Vendepunktet er en strategi for tilbakeføringsarbeid i kriminalomsorgen. Den beskriver hvordan ulike handlinger skal bidra til å nå målet – trygg og god tilbakeføring av alle domfelte/innsatte.

Med blikk på kriminalomsorg

Arbeids-og velferdsdirektoratet har i samarbeid med kriminalomsorgen laget et informasjonshefte for at kriminalomsorgen som etat skal få mer kunnskap om NAV som samarbeidspartner