Prosjekt Ung Ut -sammen om tilbakeføring Sluttrapport

Publisert Siv Gaarder

Utgivelsesår: 2016


Prosjekt Ung Ut sitt formål var å styrke forvaltningssamarbeid og utvikle kunnskap om unge, varetekt og utenlandske innsatte. I rapporten løftes det fram erfaringer og anbefalinger.

Prosjektet var samarbeidsprosjekt mellom Arbeids og velferdsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Politidirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Helsedirektoratet, Barne,- ungdoms,- og familiedirektoratet, Fylkesmannen i Hordaland, Husbanken og Kriminalomsorgsdirektoratet.

http://kriminalitetsforebygging.no/dokument/sluttrapport-prosjekt-ung-sammen-tilbakeforing/