Rundskriv om samarbeid mellom tjenester overfor rusavhengige

Publisert av:
Helsedirektoratet og Kriminalomsorgen
Utgivingsår:
2016

Kort om publikasjonen

Formålet med rundskrivet er å tydeliggjøre rammebetingelser for eksisterende og framtidige rusmestringsenheter samt å vise til sentrale regelverksbestemmelser. Rundskrivet beskriver ansvarsforholdet, oppgavene og samarbeidet mellom kriminalomsorgen, den kommunale helse- og omsorgtjenesten/fengselshelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

(fra rundskrivet)