Rundskriv om tannhelsetjenesten for innsatte i fengsel

Publisert av:
Helsedirektoratet
Utgivingsår:
1989

Kort om publikasjonen

Dette rundskrivet bygger hovedsakelig på opplysninger i Faglig veileder for Fengselshelsetjenesten, som er publikasjon nr. 3-87 i Helsedirektoratets veiledningsserie. Det er tenkt å avklare en del spørsmål som kan oppstå i forbindelse med gjennomføring av avtalen for tannhelsetjenesten.

(fra rapporten)