Veileder for konfliktråd i fengsel

Publisert av:
Kriminalomsorgen og Konfliktrådet
Utgivingsår:
2010

Kort om publikasjonen

Veilederen gir råd og tips ved etablering og gjennomføring av konfliktarbeid i fengsler og gir god kunnskap om forskning som er gjort på området.
Et forsøksprosjekt med bruk av konfliktråd i Arendal fengsel førte til et langvarig samarbeid mellom fengslet og Konfliktrådet i Agder. Tilsvarende samarbeid er nå i gang i flere norske fengsler. «Forskning fra andre land bekrefter at dette arbeidet er en viktig del av de innsattes mulighet for rehabilitering», sier NOVA-forsker Ida Hydle, en av forfatterne av veilederen.

Selve samarbeidet mellom konfliktråd og fengsel krever egentlig ikke mye ressurser for å få til et varig og vellykket tiltak. Det er imidlertid behov for kunnskap om organisering, konfliktråd, kriminalomsorg og megling innenfor disse rammene. Denne kunnskapen finner man i den aktuelle veilederen. Den gir en praktisk innføring og råd og tips ved etablering og gjennomføring av konfliktarbeid i fengsler – samt at den gir god kunnskap om forskning som er gjort på området.

(fra veilederen)