Unge i kriminalomsorgen

Denne siden er under utvikling.

Foreløpig kan man se undervisningsfilmen Tom (21) i fengsel. Filmen er produsert av Cynergi Film og TV for Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter(KRUS). Opptakene er gjort i Indre Østfold fengsel avd Eidsberg. Karakteren «Tom» er skuespiller Anders Wenger. Øvrige aktører er ansatte i kriminalomsorgen. Fagkommentarer fra psykologspesialist Belinda Ekornås fra RVTS Øst, og høgskolelektor/ jurist Sven-Erik Skotte fra KRUS.

I filmen følger vi Tom(21) fra innsettelse til løslatelse. Undervegs bringes ulike problemstillinger og temaer opp. Filmen kan ses som en kronologisk historie, eller som enkeltstående episoder.Kort beskrivelse av de ulike episodene

Tom (21) i fengsel

Unge innsatte/ introfilm. Raplåten i musikkvideoen heter «Golden». Den er laget av to unge innsatte «SugarPapi Ajour» og «Haidar02» og er produsert i musikkstudio i Eidsberg fengsel

Kapittel 1- Innkomstfasen. Vi møter Tom på veg fra arresten til fengselet, og følger ham de første dagene. Hva skjer ved innkomst? Hva kjennetegner unge i fengsel?

Kapittel 2. Helsetjeneste. Tom sliter med abstinenser og søvn. Helsetjenesten i fengsel kartlegger alle. Vi blir med Tom til sykepleieren.

Kapittel 3 Uforutsigbar varetektssituasjon. Tom er i varetekt. Han begynner å falle til ro, men kan bli løslatt på kort varsel. Det er vanskelig å planlegge. Hva skjer hvis han plutselig skal ut?

Kapittel 4 Forståelse av atferd. Tom kommer tilbake i fengsel. Han er frustrert og havner i konfliktsituasjoner. Hvordan kan vi forstå utfordrende atferd hos unge mennesker, og hvordan kan vi møte konfliktsituasjoner i fengsel på en hensiktsmessig måte?

Kapittel 5 Motivasjon. Tom er tilbake i fengsel, denne gangen med en dom, men er han motivert for å gjøre en innsats selv? Hva er egentlig motviasjon og hvordan kan vi jobbe med det?

Kapittel 6 Tilbud i fengselet/soningsprogresjon. Hvordan benytter Tom seg av tilbudene i fengselet? Han overføres til en rusmestringsavdeling, blir elev ved kokkelinja og får arbeidspraksis på kjøkkenet.

Kapittel 7 Forberedelse til løslatelse. Tom skal videre. Hva kan han og ansatte i fengselet gjøre for å forberede en god overgang, hva er planen og hvem må involveres?