Unge i kriminalomsorgen

Når en ung person settes i fengsel vil en forandring skje. Blir det en forbryterskole eller et vendepunkt? I filmene følger vi Tom (21) fra innsettelse til løslatelse. Undervegs bringes det frem ulike kritiske faktorer, både sårbarheter og muligheter, som har betydning for tilbakeføringsarbeidet. Filmene er beregnet for undervisning for kriminalomsorgens ansatte, og som utgangspunkt for diskusjon og læring. Filmene er ikke dokumentariske men innholdet er utviklet i nært samarbeid med innsatte, tidligere innsatte og praktikere. Målet har vært å gi et innblikk i hvordan et fengselsopphold kan være for en ung person, og skape refleksjon omkring egen praksis og hva som er viktig i en god tilbakeføring.  Filmene kan ses som en kronologisk historie, eller som enkeltstående episoder

Tom (21) i fengsel

Kapittel 1- Innkomstfasen. Vi møter Tom på veg fra arresten til fengselet, og følger ham de første dagene. Hva skjer ved innkomst? Hva kjennetegner unge i fengsel?

Kapittel 2. Helsetjeneste. Tom sliter med abstinenser og søvn. Helsetjenesten i fengsel kartlegger alle. Vi blir med Tom til sykepleieren.

Kapittel 3 Uforutsigbar varetektssituasjon. Tom er i varetekt. Han begynner å falle til ro, men kan bli løslatt på kort varsel. Det er vanskelig å planlegge. Hva skjer hvis han plutselig skal ut? Hva kan man gjøre for å unngå at en ung person løslates uten en plan.

Kapittel 4 Forståelse av atferd. Tom kommer tilbake i fengsel. Han er frustrert og havner i konfliktsituasjoner. Hvordan kan vi forstå utfordrende atferd hos unge mennesker, og hvordan kan vi møte konfliktsituasjoner i fengsel på en hensiktsmessig måte?

Kapittel 5 Motivasjon. Tom er tilbake i fengsel, denne gangen med en dom, men er han motivert for å gjøre en innsats selv? Hva er egentlig motviasjon og hvordan kan vi jobbe med det?

Kapittel 6 Tilbud i fengselet/soningsprogresjon. Hvordan benytter Tom seg av tilbudene i fengselet? Han overføres til en rusmestringsavdeling, blir elev ved kokkelinja og får arbeidspraksis på kjøkkenet.

Kapittel 7 Forberedelse til løslatelse. Tom skal videre. Hva kan han og ansatte i fengselet gjøre for å forberede en god overgang, hva er planen og hvem må involveres?

Unge innsatte/ introfilm. Når en ung person blir satt i fengsel vil en forandring skje. Blir det en forbryterskole eller et vendepunkt?

Raplåten i musikkvideoen heter «Golden». Den er laget av to unge innsatte «SugarPapi Ajour» og «Haidar02» og er produsert i musikkstudio i Eidsberg fengsel

Filmene er produsert av Cynergi Film og TV for Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter(KRUS). Opptakene er gjort i Indre Østfold fengsel avd Eidsberg. Karakteren «Tom» er skuespiller Anders Wenger. Øvrige aktører er ansatte i kriminalomsorgen. Fagkommentarer fra psykologspesialist Belinda Ekornås fra RVTS Øst, og høgskolelektor/ jurist Sven-Erik Skotte fra KRUS.