Utenlandske statsborgere i kriminalomsorgen- Håndbok for ansatte

Utenlandske statsborgere i kriminalomsorgen har samme rett til tilrettelegging av straffegjennomføring og planlegging av løslatelse som norske statsborgere. Rettigheter til arbeid, helsetjenester og sosiale ytelser i Norge er avhengig av oppholdsstatus.

«Utenlandske statsborgere i kriminalomsorgen – håndbok for ansatte» vil øke kunnskapen om  utlendingsforvaltningen, lover og regler. Den tar for seg en rekke temaer som kan bidra til  styrke samarbeidet rundt utenlandske statsborgere og den skal være et hjelpemiddel i målrettet arbeid om tilbakeføring av utenlandske statsborgere, enten til Norge eller til utlandet .

Trykk på innholdsfortegnelsen for å undersøke det du lurer på, eller søk på ord.